•  
    برنامه ی کاری سازمان

    برنامه کاری سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد به شرح ذیل می باشد :

    شروع به کار : همه روزه ساعت 8 صبح 

    خاتمه کار : همه روزه ساعت 14:30 به جز پنجشنبه ها ساعت 13:30

     

    دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد / عصمتی

     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد می باشد.
مجری: پورتال سامان