• فروش سهام برج فناوری اطلاعات یزد

    کد: 22129
    تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
    منبع خبر:
    تعداد بازدید: 1543
    فروش سهام برج فناوری اطلاعات یزد با تسهیلات ارزان
    اطلاعیه مهم 
    فروش سهام برج فناوری اطلاعات یزد
    با تسهیلات ارزان 
    به ا طلاع می رساند پروژه برج فناوری اطلاعات یزد ازسال 87 توسط شرکت تعاونی یزد تکفا آغازگردید. اما  بدلیل ناهماهنگی درمجموعه  مدیریت استان ، متوقف گردید . لیکن در سال 92 هیأت مدیره وقت نظام صنفی رایانه ای این پروژه را مجددأ راه اندازی کردند. کنسرسیومی متشکل ازنظام صنفی رایانه ای استان یزد ، اتحادیه رایانه یزد ، شرکت یزد تکفا ، صندوق رفاه دانشگاهیان یزد ،صندوق پژوهش و فناوری استان یزد تشکیل و شرکت برج فناوری اطلاعات استان یزد را تاسیس نمودند. این بار طرح مورد حمایت ویژه استاندار محترم جناب آقای مهندس میر محمدی و جناب آقای دکتر اولیا ریاست محترم دانشگاه یزد واقع گردید ازاین رو با حمایت ایشان و رایزنی صنف ، زمین ده هزار متری با موقعیت مناسب در جوار جاده یزد تفت مقابل پارک کوهستان ، با مساعدت و تخفیف ویژه موسسه محترم کوثر، تخصیص یافت. علاوه بر آن با پیگیری های بعدی مجموعه مدیریت استان  مشارکت صندوق وابسته به معاونت فناوری ریاست جمهوری برای سرمایه گذاری تا میزان پنجاه میلیاردی جلب شده است . اینک پس از کش و قوسهای فراوان ، شرایطی ویژه فراهم گردیده است که اعضای صنف بتوانند سهام این شرکت را ازطریق شرکت یزد تکفا خریداری نمایند لذا توجه به نکات ذیل حائز اهمیت و ضروری است:
    1-  خرید سهام بصورت تسهیلات از صندوق پژوهش و فناوری اطلاعات استان یزد  وبا شرایط ویژه باز پرداخت  24 ماهه انجام خواهد شد. 
    2-  این تسهیلات به میزان محدود و صرفأ برای اعضای صنف و معرفی شوندگان ازسوی نظام صنفی رایانه ای استان اختصاص یافته است. هر معرفی شده می تواند حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال  خواهد بود . 
    3-  تقاضا ها از تاریخ ششم آذر در دبیرخانه نظام صنفی رایانه ای استان یزد دریافت و ثبت می گردد و در صورت دارابودن شرایط ظرف مدت 24 ساعت معرفی نامه برای صندوق پژوهش وفناوری اطلاعات استان صادر می گردد. این فرصت تاپایان وقت اداری روز شانزدهم آذر ماه ادامه دارد لیکن به محض پرشدن سقف به ناچار صدور معرفی نامه قطع می گردد. 
    4-  وجوه حاصل از اخذ تسهیلات بلافاصله به شرکت برج فناوری اطلاعات واریز می گردد و در قبال آن  وام  گیرنده ،برگ سهم از شرکت یزد تکفا دریافت خواهد نمود و بواسطه آن شرکت سهامدار برج فناوری اطلاعات خواهد شد.
    5-  شرکت تعاونی یزد تکفا ، متشکل از 83 سهامدار می باشد که شرکتها و اعضای حقیقی صنف می باشند و دارایی آن عبارت از سهام صندوق پژوهش، بندرخشک، پیشگامان عصر ارتباطات، کنسرسیوم ایریانا می باشد وهیچگونه بدهی به شخص حقیقی حقوقی و بانک ها ندارد و ازوضعیت مناسبی برخوردار است و خریداران سهام جدید صاحب رای در این تعاونی هم خواهند شد . این شرکت در سال 85 برای مشارکت های جمعی صنف ایجاد شده است.
    شایسته است از جناب آقایان دکتر اولیاء دکتر پورسراجیان و مهندس سپهر واعضای هیأت مدیره محترم صندوق پژوهش وفناوری استان که این فرصت را برای سهامدارشدن اعضای صنف، به عنوان صاحبان اصلی این پروژه ،فراهم آوردند تقدیر و سپاسگزاری نماید.
    لذا خواهشمند است همکاران محترم با دقت لازم این فرصت مهم راارزیابی و دراین مشارکت موثر باشند.
    سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد                      اتحادیه صنف خدمات رایانه  یزد
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: