• هیات بازدیدکننده از استان یزد-مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف-۱۳مهرماه

    کد: 21884
    تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۷
    منبع خبر:
    تعداد بازدید: 896
    هیأتی از مدیران فناوری استان به ریاست استاندار محترم دوشنبه و سه شنبه گذشته از پارک پردیس، مرکز شتاب دهنده و کارآفرینی دانشگاه های شریف و تهران بازدید بعمل آورده و با دکتر سورنا ستاری معاون محترم ریاست جمهوری ملاقات و مشکلات و نیازهای بخش کسب وکار فناوری استان را منعکس نمودند.

     هیات بازدیدکننده از استان یزد شامل: استاندار محترم استان و معاونین محترم، رییس دانشگاه یزد و معاونین و مدیران امور پژوهش فناوری دانشگاه, رییس جهاد دانشگاهی, رییس بنیاد ملی نخبگان و... سه شنبه ۱۳ مهرماه در مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف حضور داشته و از دفاتر مستقر در مجتمع: ستاک و اکسلریتور، مرکز کارآفرینی دانشگاه و مدرسه اشتغال، دفتر تجاری سازی دانشجویی، دفتر انتقال تکنولوژی، دفتر خدمات فناوری توسعه سامانه های نوین انرژی و دفتر خدمات فناوری سامانه های مهاربان شریف بازدید بعمل آوردند.

     فایل پیوست
     
    پیوست شماره 1194.67  کیلوبایت
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: