• آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

    کد: 19817
    تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۲
    منبع خبر:
    تعداد بازدید: 1222
    حضور شما و شنیدن گزارش عملکرد و ارائه رهنمود در خصوص برنامه های آتی سازمان به یقین در پیشبرد صنف کمک شایانی است.
    مجمع عمومی فوق العاده این سازمان ساعت 17:30 روز یکشنبه 15/09/94 در محل یزد ، خیابان مطهری ، مرکز فناوری اقبال ، سالن کنفرانسA برگزار خواهد شد

     

     

     

    آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

    سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد

    پیرو درج آگهی مورخ 18/08/1394 روزنامه پیمان شماره 3795  از اعضای محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این سازمان که ساعت 17:30روز یکشنبه 15/09/94 در محل یزد ، خیابان مطهری ، مرکز فناوری اقبال ، سالن کنفرانس و با دستور جلسه ذیل برگزار می گردد ، حضور بهم رسانند.

    دستور جلسه :

    دستور جلسه :

    1-    بررسی و تصویب ترازنامه صورتحساب درآمد و هزینه های سال مالی گذشته منتهی به شهریور 94 و بودجه سال آتی

    2-    تفریغ بودجه

    3-        استماع گزارش بازرس سازمان

    4-        انتخاب بازرس

    5-        استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیات مدیره در خصوص فعالیت های سازمان

    6-        بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات مدیره

    7-        تعیین خط مشی سازمان

    مسلماً حضور اعضای محترم و استماع و ارزیابی عملکرد هیأت مدیره و ارائه انتقادات سازنده و ارشادات اعضاء محترم موجب  بهبود عملکرد وارتقاء سطح خدمات ارائه شده از سوی سازمان خواهد گردید .

          هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد

     

     

     

     فایل پیوست
     
    نمودار مالی 562.54  کیلوبایت
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: